Rezultati PISA testiranja 2012

Photo by Henry & Co. on Pexels.com

ŠTA JE PISA TESTIRANJE?

Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) je u ovom trenutku najveće međunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja.

Realizuje se u organizaciji OECD-a od 1997. godine. Testiranja učenika organizuju se svake tri godine (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), a osnovni cilj je da se omogući zemljama učesnicama da donose strateške odluke u obrazovanju na osnovu empirijskih podataka o postignućima učenika i uslovima u kojima se oni školuju.

U prethodnom tekstu koji se ticao rezultata PISA testiranja iz 2009, mogli ste da pročitate par stvari i o samom testu, ali i njegovom značaju po, ne samo obrazovni sistem, već i društvo uopšte. U ovom ću izlistati samo rezultate, a ostale informacije možete naći ovde: PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati.

MATEMATIČKA KOMPETENCIJA / 7 POENA:

Na PISA testiranju 2012. godine učenici u Srbiji su u proseku postigli 449 poena na skali matematičke kompetencije.
U odnosu na 2009. godinu, učenici iz Srbije su postigli nešto bolji rezultat – napredak iznosi oko 7 poena na PISA skali. Međutim, ova razlika nije statistički značajna što implicira da je prosečno postignuće učenika 2012. godine na istom nivou kao ono koje je ostvareno 2009. godine.

U PISA 2012 testiranju skoro 40% učenika iz Srbije nije dostiglo nivo funkcionalne pismenosti u domenu matematike što je na istom nivou kao 2009. godine. U odnosu na OECD zemlje matematička kompetencija učenika iz Srbije je niža za oko 45 poena što odgovara efektu jedne godine školovanja u zemljama OECD‑a.

U poređenju sa drugim zemljama učesnicama iz regiona, matematička kompetencija učenika iz Srbije je na istom nivou kao u Bugarskoj i Rumuniji, nešto je viša u odnosu na učenike iz Crne Gore i Albanije, niža u odnosu na prosečno postignuće učenika iz Slovenije i Hrvatske u kojima učenici imaju za oko 45 poena više, što odgovara efektu jedne godine školovanja u OECD zemljama.

ČITALAČKA KOMPETENCIJA / 4 POENA:


Na PISA 2012 testiranju učenici u Srbiji su u proseku postigli 446 poena na skali čitalačke kompetencije.
U odnosu na 2009. godinu, učenici iz Srbije su 2012. godine imali za 4 poena više prosečno postignuće. S obzirom na to da ta razlika nije statistički značajna može se reći da je nivo razvijenosti čitalačke kompetencije u proseku ostao na istom nivo na kojem je bio 2009. godine.

Procenat učenika koji su dostigli nivo funkcionalne pismenosti u 2009. godini je 67% što je na istom nivou kao i 2009. godine. U odnosu na OECD zemlje čitalačka pismenost učenika iz Srbije je niža za oko 50 poena što je jednako efektu od nešto više od jedne godine školovanja u zemljama OECD‑a.

U poređenju sa drugim zemljama učesnicama iz regiona, čitalačka kompetencija učenika iz Srbije je na istom nivou kao kod učenika iz Bugarske i Rumunije, nešto je više razvijena nego kod učenika iz Crne Gore i Albanije, niža u odnosu na učenike iz Slovenije i Hrvatske za oko 40 poena što odgovara efektu jedne godine školovanja u OECD zemljama.

NAUČNA KOMPETENCIJA / 2 POENA:

Na PISA skali naučne pismenosti učenici u Srbiji su 2012. godine u proseku postigli 445 poena.
U odnosu na 2009. godinu, naučna kompetencija učenika u Srbiji je viša za oko 2 poena što nije statistički značajno. To sugeriše da je prosečno postignuće učenika iz Srbije u domenu nauke ostalo na istom nivou kao u 2009. godini.

Oko 35% učenika u Srbiji 2012. godine nije uspelo da dostigne nivo funkcionalne pismenosti u domenu nauka što odgovara rezultatu iz 2009. godine. U odnosu na OECD zemlje, naučna kompetencija učenika iz Srbije je niža za oko 60 poena što odgovara efektu od 1.5 godine školovanja u zemljama OECD‑a.

U poređenju sa drugim zemljama učesnicama iz regiona, naučna kompetencija učenika iz Srbije je na istom nivou kao kod učenika iz Bugarske i Rumunije, nešto je više razvijena nego kod učenika iz Crne Gore i Albanije, niža u odnosu na učenike iz Slovenije i Hrvatske za oko 50 poena što odgovara efektu od nešto više od jedne godine školovanja u OECD zemljama.

KOMPETENCIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMA


Prosečno postignuće učenika iz Srbije na skali rešavanje problema u 2012. godini je iznosilo 473 poena. Oko 28% učenika u Srbiji 2012. godine nije uspelo da dostigne nivo funkcionalne pismenosti u domenu rešavanja problema.

U odnosu na OECD zemlje, kompetencija za rešavanje problema učenika iz Srbije je niža za oko 27 poena što odgovara efektu od nešto više od pola godine školovanja u zemljama OECD‑a.
U poređenju sa drugim zemljama učesnicama iz regiona, kompetencija z arešavanje problema učenika iz Srbije je na istom nivou kao kod učenika iz Slovenije i Hrvatske i na značajno višem nivou nego kod učenika koji se obrazuju u Crnoj Gori i Bugarskoj.