Onenote: Uputstva

Onenote je DIGITALNA sveska, koju možete popunjavati kucanjem ili, ukoliko imate neku od digitalnih olovki – pisanjem.

Program omogućava razne opcije, kao što je dodavanje multimedijskih zapisa, konvertovanje pisanog teksta u kucani – možete ga koristiti i da snimite neki audio zapis. Onenote je sada besplatan i svaki računar / telefon bi trebalo da ga ima. Ukoliko ga kojim slučajem nemate, možete ga besplatno preuzeti ovde.

Ukoliko želite da koristite opciju: immersive reader, koja vam omogućava da čujete tekst, potrebno je da na desktop verziji programa kliknete na view >>> immersive reader i potom na play. Još jedna od funkcija koju immersive reader ima je – slikovni rečnik – gde će klikom na određene reči, moći da vidi i sliku. Ovaj program može da se koristi i kod učenja pisanja reči, ili provere usvajanja vokabulara. Čitač možete prilagoditi svojm potrebama, a slikovni rečnik je potrebno uključiti (gore desno, klikom na ikonicu knjige – reading preferences).

Onenote omogućava deljenje svezaka, tako da deca mogu da pristupe lekcijama u svakom trenutku. Da biste mogli da menjate sadržaj, potrebno je da napravite novu svesku.

Omogućite slikovni rečnik klikom klikom na ikonicu knjige u gornjem desnom uglu.

→ uputstvo