Online Učionica

Online nastava, ili nastava na daljinu podrazumeva obaveznu interakciju između predavača i đaka, ali i između đaka i sadržaja kojima mogu pristupiti za vreme i nakon časa.

Tako, koristeći ZOOM aplikaciju, nastavnik može, ne samo da se, uz pomoć kamere i mikrofona, poveže sa svojim đacima, već i da u realnom vremenu omogući pregled svih sadržaja koje koristi za vreme časa – od interaktivne table (Onenote), kojoj đaci imaju pristup i nakon časa, pa do kvizova i provere znanja.

Na sajtu ćete naći audio i video zapise, lekcije, vežbanja i kvizove, ali i pripremne testove za takmičenja i prijemne ispite, razne materijale za štampu i online učenje i sve to je podeljeno po uzrasnim grupama, znanju i interesovanjima.

Online učionica vam omogućava da školu stavite u džep i nosite je svuda sa sobom.

Kako izgleda jedna online lekcija?

Lekcije su praćene vežbanjima i raznim dodatnim materijalima.

Dok čitaju tekstove, učenici mogu proveriti značenje reči (i čuti kako se izgovara) na samoj strani.

Materijali?

Rešavanjem zabavnih zadataka i činjenicama o jeziku i svetu oko nas do jezičke kompetencije.

Za najmlađe, tu su raznovrsne aktivnosti i igrice za učenje jezika i slova, kao i materijali za upošljavanje ruku.

Zvuk?

Instaliranjem “intelligent speaker” ekstenzije za browser, omogućava se slušanje sadržaja (Demo video / uputstvo). Obeležite tekst koji želite da čujete, desnim klikom idete na add to feed, a onda gornjem delu prozora klikom na ikonu ekstenzije izaberete play.

Interaktivna vežbanja

Jedna od odličnih platformi za učenje je i wordwall koji ima mogućnost promene samog vežbanja – pa od povezivanja reči (definicija), možete dobiti ukrštenicu, anagram, igru memorije – i druga vežbanja.