Look, it’s a RABBIT!

Look, it’s a rabbit.


Look, it’s a cat.
Look, it’s a dog.
Aagh, it’s a rat!
Look, it’s a bird.
Look, it’s a fish.
Look, it’s a tortoise,
Going like this!

Sadržaj lekcije:


Audio: Priča / Recitacija
Vežbanja
Materijali za preuzimanje