O Školi

Summerhill STUDIO je škola engleskog jezika, osnovana 2000. godine i nazvana je po istoimenoj školi*, sa glavnom idejom da se najbolji rezultati postižu u specifično kreiranoj radnoj sredini, prilagođenoj polaznicima, a ne predavačima.

Kursevi za decu i odrasle svih nivoa znanja.

Godišnji kursevi.
Maksimalan broj polaznika u grupi je 9.
Testiranje za polaznike sa predznanjem.
Prilagođen program polaznicima (uzrast, nivo, interesovanja).
Kursevi usklađeni sa CEFR (zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.)


Kreativan i individualizovan pristup nastavi.

Moderne metode za aktivno usvajanje jezika.


Online nastava uz jednu od najpouzdanijih platformi – ZOOM, koji vam omogućava da učionicu “ponesete sa sobom“.

Digitalna učionica:

Pregled lekcija, interaktivna vežbanja, video i audio materijali, kvizovi i razne druge zanimljivosti.

Rad sa decom uključuje i širenje znanja iz opšte kulture, osnove muzike i jačanje intelektualnih i kreativnih sposobnosti, a deca se podstiču da aktivno učestvuju u procesu nastave (cilj je, ne samo naučiti, već kako naučiti).

Minimalno korišćenje maternjeg jezika u učionici.

Autentičan audio-video materijal, isečci iz novina i situacije iz života.

Kulturološka tematika – upoznavanje sa samom prirodom jezika i ljudima koji ga govore.

‘Apdejtovan’ vokabular, tako da se polaznici sreću sa jezikom koji se danas govori u zemljama engleskog govornog područja.

Redovno testiranje u okviru svake nastavne jedinice.

Priprema za polaganje međunarodnih ispita i upis na fakultet.

Testiranje polaznika i određivanje nivoa znanja.

Zadatak modernog edukatora
nije da krči džungle,
već da navodnjava pustinje.

C. S. Lewis

Najniži uzrast: 4 | 5 godina.

Igra kao aktivator za učenje.
Učenje latinice kroz zabavne sadržaje za predškolce.
Paralelan razvoj maternjeg i stranog jezika
Opravdani izostanci se nadoknađuju.

Slobodna deca ne potpadaju lako pod uticaj drugih – odsustvo straha doprinosi ovom fenomenu. Zaista, odsustvo straha je najlepša stvar koja se može desiti detetu.

A. S. Neil

* Originalna škola Summerhill je, najverovatnije najpoznatija škola u Velikoj Britaniji, a mnoge od ideja njenog osnivača, A. S. Neil-a su, iz korena promenile rad u učionicama širom sveta.